PUG București

Proiectul de revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București
share

Etapizare

Denumire Etapă/ Fază Stadiu
Etapa I - Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare si Stadiul actual al dezvoltării urbane În derulare

Estimat finalizare 2023

Faza I.1.: Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic General in vigoare Încheiată
Faza I.2.: Stadiul actual al dezvoltării urbane În derulare

Estimat finalizare 2023

Subfaza I.2.A. Stadiul actual al dezvoltării urbane- Context Teritorial Încheiată
Subfaza I.2.B. Stadiul actual al dezvoltării urbane- Situația existentă În derulare
Etapa II - Elaborare Planul Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism În derulare

Estimat finalizare 2024

Faza II.1.: Elaborare Planul Urbanistic General al Municipiului București În derulare
Faza II.2.: Elaborare Regulament Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti si dezbatere publica În derulare
Etapa III- Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor necesare aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului București și a Regulamentului Local de Urbanism aferent de către Consiliul General al Municipiului București și obținerea acestor avize Estimat inițiere 2024
Faza III.1.: Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor necesare aprobării Planului Urbanistic General al Municipiului București si a Regulamentului Local de Urbanism aferent de către Consiliul General al Municipiului București si dovada depunerii acestora și a declanșării procedurii de mediu Estimat inițiere 2024
Faza III.2.: Obținerea avizelor și predarea documentației cu transpunerea modificărilor solicitate de instituțiile avizatoare Estimat inițiere 2024